>
  • Politica

  • Economie

  • Sport

  • Actualitate

  • Editorial

  • Social

  • Dezvaluiri

Avertizare din partea experţilor financiari: În timp ce clasa politică şi Guvernul se bat pe putere, numai 4 milioane de euro au intrat în România de la UE în primele trei luni din an


Doar 4 milioane de euro fonduri europene structurale au intrat în România de la UE în primele trei luni din an, faţă de 1,5 mi­liarde de euro în primele trei luni din 2016 şi tot 1,5 miliarde de euro în primele trei luni din 2015.
Toate fondurile de la UE intrate în primele trei luni din an în România sunt de 1,2 miliarde de euro şi de 3,9 miliarde de euro în primele patru luni din an, potrivit execuţiei bugetului general consolidat. Doar că guvernul actual a schimbat modalitatea de raportare şi raportează acum în execuţia bugetară ca sume intrate în ţară şi plăţile directe către fermieri, care până anul acesta nu erau vizibile în execuţia bugetului general consolidat publicată de Finanţe. O altă raportare a Finanţelor detaliază domeniile spre care se îndreaptă banii şi din care reiese că, la trei luni (ultimele date), pe fonduri structurale au intrat în ţară doar 4 milioane de euro. 265 de milioane de euro au mers spre fondul de dezvoltare rurală, 900 de milioane de euro spre plăţile directe şi 31 de milioane spre alte domenii.
Rata infimă de absorbţie pentru fondurile structurale are o singură explicaţie: România nu are acreditată nicio agenţie de management, or absorbţia se realizează prin intermediul unor astfel de agenţii. Criza guver­na­mentală ar putea intârzia serios acre­ditarea şi deci şi absorbţia.
Rovana Plumb, ministrul de­le­gat pen­­tru fonduri europene, a spus că la în­ce­putul lui iulie autorităţile de ma­nagement ar pu­tea fi acreditate, astfel încât România să poa­tă trimite deconturile la Bruxelles pen­­tru proiectele finanţate din fonduri europene. „Pe 28 aprilie am trimis la Au­toritatea de Audit toate programele o­pe­ra­ţionale, cu toate descrierile de pro­­ceduri, inclusiv sistemul IT. Suntem în fază finală cu trei programe opera­ţio­na­le în ceea ce priveşte acreditarea, un­de s-au terminat misiunile de audit: Ca­pa­ci­tatea Administrativă, Asistenţă Teh­nică şi Iniţiativa pentru IMM, la care aş­tep­­tăm opinia finală până la sfârşitul lunii.(Mediafax)

Postat în:: , ,

ziarul universul

Ziarul Universul

Săptămânal de informare, anchetă şi comentarii. Fondat: 1884 Luigi Cazzavillan, 2001 Ion Cilica-Deaconu Contact.

Lasa un comentariu