>
  • Politica

  • Economie

  • Sport

  • Actualitate

  • Editorial

  • Social

  • Dezvaluiri

Romgaz va acorda dividende de 3,82 lei/acţiune din profitul realizat în 2016


Acţionarii Romgaz au aprobat, în Adunarea Generală desfăşurată joi, la Mediaş, distribuirea unui dividend brut de 3,82 lei/acţiune, suma totală a acestei repartizări fiind de 925 de milioane de lei, se arată într-un raport al societăţii (SNG) transmis Bursei de Valori Bucureşti.

Profitul total al Romgaz pe 2016 a fost de 1,03 miliarde de lei, din care 925 de milioane de lei se distribuie ca dividende, 23 de milioane de lei se distribuie ca „participare a salariaţilor la profitul societăţii” şi 16,3 milioane de lei se reţin ca surse proprii pentru finanţări ulterioare.
„Se aprobă dividendul brut pe acţiune de 3,82 lei format din dividendul brut pe acţiune aferent exerciţiului financiar 2016 în valoare de 2,4 lei/acţiune şi dividendul brut suplimentar de 1,42 lei/acţiune rezultat din repartizarea unor rezerve şi a rezultatului reportat, plata dividendelor cuvenite acţionarilor începând cu data de 26 iulie 2017”, se arată în raportul Romgaz către Bursă.
De asemenea, „se stabileşte data de 5 iulie 2017, ca dată de înregistrare, respectiv data care serveşte la identificarea acţionarilor care urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi şi asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor”.
Acţionarii Romgaz au stabilit data de 4 iulie 2017, ca „ex date” - care reprezintă „data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor organelor societare se tranzacţionează fără drepturile ce derivă din respectiva hotărâre”.(Mediafax)

Postat în:: , ,

ziarul universul

Ziarul Universul

Săptămânal de informare, anchetă şi comentarii. Fondat: 1884 Luigi Cazzavillan, 2001 Ion Cilica-Deaconu Contact.

Lasa un comentariu