>
  • Politica

  • Economie

  • Sport

  • Actualitate

  • Editorial

  • Social

  • Dezvaluiri

ASF a publicat spre consultare publică noile norme RCA. Bonusul este de 50%-100%, iar malusul, de 110%-200%


Autoritatea de Supraveghere Financiară a publicat marţi, spre consultare publică, normele de aplicare a Legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto – RCA, în care sunt prevăzuţi şi coeficienţii de bonus (50%-100%), respectiv de malus (110%-200%) aferenţi tarifelor.
Pentru a se asigura punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, proiectul de normă elaborat de către ASF şi supus consultării publice vizează în principal următoarele aspecte:
- definirea anumitor noţiuni de bază în textul normei;
- reglementarea anumitor aspecte tehnice care intră în aria de competenţă a ASF;
- reglementarea elementelor contractului RCA, inclusiv reînnoirea acestuia;
- formatul poliţei de asigurare;
- reglementarea condiţiilor şi criteriilor de autorizare şi practicare a asigurării RCA pe teritoriul României;
- criteriile de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente utilizate în calculul tarifului de primă;
- asigurările RCA aplicabile asiguraţilor cu risc ridicat;
- modalitatea de avizare şi înregistrare a personalului care efectuează constatarea daunelor;
- reglementarea modalităţii de constatare, evaluare, stabilire şi plată a despăgubirilor;
- modalitatea de decontare directă;
- reglementarea criteriilor de aplicare a sistemului bonus-malus;
- facilităţi şi penalităţi aplicabile asiguraţilor.
Proiectul de normă are în vedere reglementarea anumitor aspecte noi prevăzute în cuprinsul Legii nr. 132/2017 cum ar fi:
1. Introducerea noţiunii de tarif de referinţă, reprezentând tariful orientativ ce se calculează semestrial de către o societate cu expertiză recunoscută în domeniu, contractată de către ASF. Tariful urmează a fi publicat de către ASF.
2. Introducerea noţiunii de "asigurat cu risc ridicat", acesta reprezentând persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puţin trei asigurători RCA ofertează un tarif de prima de "N" ori mai mare decât tariful de referinţa. Factorul "N" este stabilit de către Biroul Asigurătorilor Auto din România (BAAR), cu aprobarea ASF.
3. Asigurătorii RCA şi intermediarii de asigurări au obligaţia să informeze asiguraţii/contractanţii cu privire la încetarea contractului RCA şi la posibilitatea de reînnoire a acestuia cu 30 zile înainte de încetare. Modalitatea de reînnoire a contractului RCA se stabileşte prin reglementari ale ASF.
4. Menţionarea în cuprinsul legii a principiului de acordare a despăgubirii pe baza acoperirii costurilor de readucere a vehiculului la starea dinaintea evenimentului asigurat.
5. Stabilirea despăgubirii pe baza costurilor de reparaţie ale vehiculelor, valoarea de reparaţie fiind reglementată prin lege ca fiind cea stabilită prin utilizarea sistemelor specializate de evaluare sau prin documente emise în condiţiile legii în care unitatea reparatoare auto îşi poate utiliza propria valoare a orei de manoperă afişată.
Proiectul de normă are totodată în vedere punerea în acord cu anumite modificări ale legislaţiei primare, care privesc:
1. Aplicarea sistemului bonus-malus, criteriile de aplicare fiind cele stabilite de către ASF şi prevăzute în legislaţia secundară.
2. Modificarea condiţiilor de certificare a personalului care efectuează constatarea daunelor.
3. Modificarea reglementărilor ce privesc modul de stabilire în amiabil a despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate ca urmare a vătămării integrităţii corporale ori a sănătăţii acestora. Acestea urmează a fi stabilite pe baza punctajului comunicat de Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti şi prevăzut într-un ordin comun emis de către Ministerul Sănătăţii şi ASF.
4. Modificarea prevederilor privind suspendarea contractului RCA, măsură ce poate fi aplicată pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului, cu obligaţia depunerii plăcuţelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat. Procedura suspendării şi a cazurilor de imobilizare se stabileşte prin reglementări comune ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Transporturilor, ASF şi Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.(Mediafax)

Postat în:: , ,

ziarul universul

Ziarul Universul

Săptămânal de informare, anchetă şi comentarii. Fondat: 1884 Luigi Cazzavillan, 2001 Ion Cilica-Deaconu Contact.

Lasa un comentariu