>
  • Politica

  • Economie

  • Sport

  • Actualitate

  • Editorial

  • Social

  • Dezvaluiri

PUNCT FINAL LA SIMPOZIONUL „SATUL ROMÂNESC - SAT EUROPEAN, 2017”


Lucrările ediţiei din acest an ale Simpozionului național „Satul românesc - sat european”, desfăşurate la sfârşitul săptămânii  trecute la Arcani, localitate de referinţă pentru cultura populară rurală a Gorjului, nu s-au mai bucurat de interesul din anii trecuţi. Şi facem această afirmaţie în cunoştinţă de cauză, în calitate de jurnalist destul de vechi şi de participant la  mai bine de douăzeci dintre ediţiile post-decembriste ale manifestărilor denumite iniţial „Satul românesc - sat  tradiţional”. În viziunea organizatorilor principali, respectiv a conducerii Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Gorj, actuala denumire a simpozionului … sună mai „europeneşte”, motiv pentru care – de la intrarea României în Uniunea Europeană – manifestările se derulează sub acest generic. Acest lucru nu i-a împiedicat, nici în acest an, pe împământeniţii de cultură rurală, de tradiţiile şi obiceiurile ţăranului roman, gorjean de pe Valea Jaleşului, să vină la Arcani, să vadă Muzeul  Văii Jaleşului – ajuns la semicentenar – adevărată lecţie de istorie vie, predată nouă – de undeva, de Sus…- de regretatul professor Grigore Pupăză, a cărui personalitate  a fost relevată, în emoţionante cuvinte de fiul său, prof. Dan Pupăză, demn urmaş continuator al muncii neobosite pe tărâmul păstrării nealterate a trecutului încă viu al tradiţiilor şi culturii populare pe aceste meleaguri. Despre alte teme de interes, dar circumscrise evenimentului, adică despre  satul românesc  de odinioară, în oponenţă cu fenomenul îmbătrânirii şi înstrăinării tot mai accelerate a  locuitorilor  săi, tot mai puţini, tot mai săraci…, despre viziuni şi perspective  de conservare şi promovare a valorilor morale şi spiritual încă existente în lumea rurală actual, au conferenţiat şi invitaţii : Iuliana Grumăzescu, director Direcţia de Comunicare, educaţie muzeală la Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Gusti” Bucureşti; dr. Corina Mihăiescu, cercetător ştiinţific, Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti; prof. Gh. Nichifor, istoric, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj; prof. univ. dr. Ion Mocioi, Târgu-Jiu; prof. Virgil Cercelaru, Aninoasa, Gorj; preot Ion Popescu, Albeni; prof. univ, dr. Gh. Ţiclete, Bucureşti; prof. Geo Călugăru, Bucureşti; Aurel Bancu, secretar general de redacţie al revistei “Coloana Infinitului” a Asociaţiei Culturale “Constantin Brâncuşi”, Timişoara; dr. Corina Mihăiescu, cercetător ştiinţific, Institutul Naţional al Patrimoniului, Bucureşti, ceilalţi invitaţi. Managerul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Gorj, Ion Cepoi a prefaţat lucrările Simpozionului cu o amplă prezentare a proiectelor culturale şi a programelor de profil derulate sau aflate în curs, ori viitoare, în instituţia condusă de domnia sa, în domeniul cercetării şi conservării tradiţiilor, meşteşugurilor, obiceiurilor  populare. Au fost lansate  o serie de lucrări  monografice, bibliografice  de referiţă, cări şi reviste  de cultură asupra cărora ne vom opri într-un viitor material. 
B.Marius                                                                                                                                                   Foto-video: Ionel Cilica-DIACONU

Postat în:: , ,

ziarul universul

Ziarul Universul

Săptămânal de informare, anchetă şi comentarii. Fondat: 1884 Luigi Cazzavillan, 2001 Ion Cilica-Deaconu Contact.

Lasa un comentariu