>
  • Politica

  • Economie

  • Sport

  • Actualitate

  • Editorial

  • Social

  • Dezvaluiri

VIDEO-FOTO: SUB SEMNUL UNEI MARI INTERPRETE, S-A ÎNCHEIAT FESTIVALUL FOLCLORIC DE LA FRÂNCEŞTI –GORJ

 Cea de a șaptea ediție a Festivalului Cântecului, Jo cului și Portului Popular de la Frâncești (com. Peștișani) s-a desfăşurat sub semnul costumului popular tradiţional românesc a cărui zi s-a sărbătorit duminică, 13 mai, în întreaga Românie Centenară. Organizatorii acestei ediţii – Primăria şi Consiliul Local Peştişani, Consiliul Judeţean Gorj, Liceul Tehnologic Constantin Brâncuși Peştişani, Asociația Tradiții de pe Valea Bistriței – Peştişani, Obştea Peştişani, Asociaţia Fiii satului Frânceşti din Gorj, Fundaţia CasaBrâncuşi – Hobiţa, în parteneriat cu Asociaţia Dor şi Cânt Peştişani, Şcoala Populară de Artă Tg Jiu, SC DELTAPRES Timişoara, SC LARTOURS Bucureşti, Pensiunea Casa Brâncuşi, SC ILVELINI SRL şi SC EXPLOCARB SRL – au gândit această manifestare cultural-artistică ca un omagiu adus fiicei comunei Peştişani şi a satului Boroşteni, nemuritoarea solistă de muzică populară gorjenească, Emilia Bubulac de la a cărei fulgerătoare trecere în Eternitate vom comemora un an de zile, peste puţin timp. De fapt, prof.univ. Moise Bojincă împeună cu primarul Cosmin Pigui şi alături de ceilalţi fruntaşi ai comunei şi intelectualii de frunte ai acestor mirifice meleaguri de pe care şi-a luat zborul chiar Pasărea Măiastră a sculpturii modern, Titanul Constantin Brâncuşi, au în plan ca, începând de anul viitor, odată cu edificarea Căminului Cultural de la Boroşteni, să organizeze acolo un festival folkloric Memorial Emilia Bubulac. Deocamdată, Ansamblul Artistic ce poartă numele solistei reprezintă cu cinste comuna în numeroasele concursuri şi festivaluri folclorice în ţară sau chiar dincolo de hotarele ei. Anul acesta, Festivalul de la Frânceşti s-a deschis cu o splendidă paradă a formaţiilor participante, copii şi tineri îmbrăcaţi în superbele costume populare gorjeneşti pornind din centrul comunei spre scena amplasată – ca de obicei – în Deleţ, sat Frânceşti, locul desfăşurării Festivalului. De pe margine, părinţii şi bunicii micuţilor artişti amatori, îmbrăcaţi şi ei în costumele populare păstrate cu sfinţenie prin lăzile de zestreale neamului românesc, i-au aplaudat cu mândrie, văzând în ei păstrătorii şi promotorii tradiţiilor populare şi pentru generaţiile care vor veni. Chiar dacă, reprise scurte de ploaie de vară au mai interrupt evoluţa soliştilor şi dansatorilor de pe scenă, aplauzele binemeritate, premiile şi diplomele oferite de organizatori în ovaţiile publicului spectator au răsplătit – pe deplin – munca şi eforturile concurenţilor. Au evoluat: Ansamblul Folcloric „Emilia Bubulac” Peştişani, cu grupul vocal şi cele două grupe (grupa mică şi grupa mare) de dansatori pregătite de coregrafii profesionişti Adriana şi Marian Stelea; Ansamblul Folcloric „Cununiţa” din Dănciuleşti, care a prezentat trei supebe suite de dansuri olteneşti; Ansamblul Folcloric „Brâuleţul” din Turceni, cu două suite de dansuri specific gorjeneşti; apoi Ansamblul Folcloric „Emilia Bubulac” Peştişani a urcat din nou pe scenă prezentând două suite ciobăneşti (Jiana, Brâul şi Crihalma) în interpretarea dansatorilor de la grupa mare; alte două suite de dansuri olteneşti au prezentat dansatorii Ansamblulul „Brâuleţul” din Turceni; două suite de dansuri populare gorjeneşti au fost prezentate apoi de Ansamblul Folcloric „Maria Apostol” de la Runcu pregătit de prof. Nicu Turtoi şi coregrafaTanţa Pobirci; gazdele din Peştişani au prezentat publicului şi un dans ţigănesc, dovedind prin aceasta legătura intercultuală multietnică a folclorului tradiţional; Grupul Vocal „ Tisa” de la Tismana a prezentat , sub conducerea binecunoscutei interprete şi profesoare Maria Corlan Mischie, un adevărat moment folcloric tradiţional. Au urmat apoi micuţii solişti vocali şi instrumentişti cu nemuritoare cântece populare, a căror interpretatre a smuls ropote prelungite de aplauze. Grupul vocal „Privighetorile Gorjului” , instruit şi condus pe scenă de profesionista profesoară şi interpretă a folclorului gorjenesc Emilia Drăgotoiu Nanu au cucerit aplauzele sincere şi meritate ale publicului. Recitalurile folclorice oferite de interpreţii: Roxana Croitoru, Florina Badea, Nicoleta Lăcătuşu, Marian Stelea , Cosmin Bârlan au rotunjit spre excelenţă desfăşurarea acestei ediţii a Festivalului Cântecului și Portului Popular Frâncești 2018. O manifestare artistică de excepţie demonstrând deschiderea organizatorilor spre un festival interjudețean și, de ce nu, chiar național, care să promoveze adevăratele talente la categoria de vârstă tineri și foarte tineri interpreți soliști și instrumentiști ai muzicii populare românești autentice. Cele peste şapte ore petrecute de participanții la această manifestare de excepție s-au constituit într-un adevărat regal folcloric al cântecului, dansului și portului popular național tradițional – am văzut costume populare nu numai din Oltenia ! -. I-am reîntâlnit la acest festival pe meşterul făuritor de superbe veşminte populare tradiţionale, Gheorghe Ciuncanu din Gornoviţa Tismanei dar şi pe meșterul olar Marcel Tănasie din satul mehedințean Noapteșa, com. Șișești, meșter în lut și argilă, făuritor de adevărate capodopere, asemeni gorjenilor noștri Ion Rătezeanu sau I. Rovența. Nu pot să închei această relatare fără a nominaliza câțiva dintre oamenii de suflet ai locurilor, fără de care asemenea evenimente – bucurii ale sufletului! – nu s-ar putea desfășura. Repet, fără supărare pentru cei pe care i-am uitat, dați-mi voie să –I amintesc aici pe dl. prof. dr. Ion Mocioi, un iubitor a ceea ce înseamnă valorile tradiţionale ale folclorului românesc, pe neobositul prof. univ.Moise Bojincă – sufletul manifestărilor de anul acesta (ca în fiecare an, de altfel), sau pe dl. Vasile Brâncuși, pe dl. Ion Poenaru, pe toți ceilalți localnici, alături de neobositul primar Cosmin Pigui și de echipa sa. Cu care, sperăm să ne reîntâlnim cu plăcere, nu peste mult timp, de Rusalii , la Festivalul Național al IEI românești, bluza tradițională a portului popular străvechi de pe aceste meleaguri multimilenare, bunecuvântate de Dumnezeu!!!

Marius BECHERETE Imagini video şi fotografii: Ionel Cilica DIACONU

Postat în:: , ,

ziarul universul

Ziarul Universul

Săptămânal de informare, anchetă şi comentarii. Fondat: 1884 Luigi Cazzavillan, 2001 Ion Cilica-Deaconu Contact.

Lasa un comentariu