>
  • Politica

  • Economie

  • Sport

  • Actualitate

  • Editorial

  • Social

  • Dezvaluiri

Rezultate finale Evaluare Naţională 2018: Notele vor fi afişate astăzi/ Când încep înscrierile pentru admiterea la liceu | CALENDAR Admitere 2018

Rezultatele finale la examenul de Evaluare Naţională 2018 vor fi afişate, sâmbătă, 23 iunie, la centrele de examen şi vor fi făcute public pe evaluare.edu.ro. Aproape 24.000 de elevi au depus contestaţii la probele de la evaluarea naţională, dintre care peste 3.000 au fost înregistrate în Capitală. Calendar Admitere Liceu 2018: înscrierile încep în 29 iunie, iar în 9 iulie are loc repartizarea computerizată.
Imaginea articolului Rezultate finale Evaluare Naţională 2018: Notele vor fi afişate astăzi/ Când încep înscrierile pentru admiterea la liceu | CALENDAR Admitere 2018

Rezultatele examenului de Evaluare Naţională 2018 vor fi făcute publice pe 23 iunie pe site-ul evaluare.edu.ro şi afisate la centrele de examen. Potrivit Ministerului Educaţiei Naţionale, au fost înregistrate 23.761 de contestaţii, depuse de către elevi în cursul zilei de marţi, după afişarea rezultatelor la Evaluarea Naţională.
Din acest număr, 12.372 de absolvenţi ai clasei a 8-a au contestat notele la Limba şi Literatura Română, 10.958 au fost nemulţumiţi de rezultatele de la Matematică, iar 431 au contestat rezultatele probei de limba maternă.
În Capitală, au fost înregistrate 3.174 de contestaţii, dintre care 1.186 la Limba şi Literatura Română, 1.963 la Matematică, iar 25 la limba maternă.
Conform Ministerului Educaţiei Naţionale situaţia statistică generală relevă că din cei 142.847 de candidaţi prezenţi, un număr de 104.972 de elevi a obţinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci) la examenul de evaluare naţională din acest an. Acestă valoare reprezintă un procent de 73,5% din totalul candidaţilor prezenţi la toatele probele Evaluării Naţionale.
La proba de Limba şi literatura română au obţinut note peste 5  - 118.969 de candidaţi (83%), în timp ce 2.089 de elevi au fost notaţi cu 10. La proba de Matematică 87.577 de candidaţi (61,3%) au note peste 5, iar 1.903 elevi au obţinut nota 10.
Peste 150.000 de elevi s-au înscris în 2018 examenul de Evaluare Naţională. 
Media generală obţinută în cadrul Evaluării Naţionale are o pondere de 80% în calculul mediei pe baza căreia se realizează admiterea în clasa a IX-a.
14-15 mai: Înscrierea pentru probele de aptitudini sau pentru examenele de limba străină sau maternă
16-18 mai: Desfăşurarea probelor de aptitudini, de limba străină sau maternă
22-25 mai: Afişarea rezultatelor şi depunerea de contestaţii, acolo unde metodologia permite
Repartizarea computerizată Admitere Liceu 2018
29 iunie – 3 iulie: Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a
29 iunie – 3 iulie: Introducerea în baza de date computerizată a datelor din fişele de înscriere
30 iunie – 4 iulie: Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator
9 iulie: Comunicarea rezultatelor candidaţilor repartizaţi şi afişarea în unităţile de învăţământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unităţile de învăţământ liceal
10 – 13 iulie: Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi
13 iulie: Transmiterea de către unităţile de învăţământ liceal de stat a situaţiei locurilor rămase libere în urmă neinscrierii candidaţilor admişi în această etapă de admitere
16-18 iulie: Rezolvarea de către comisia judeţeană de admitere a situaţiile speciale apărute după etapă de repartizare comupterizata, a repartizării candidaţilor care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizaţi în etapă repartizării computerizate
Calendar Admitere Liceu 2018 la învăţământul seral şi cel cu frecvenţa redusă
10 – 13 iulie: Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţa redusă
16 – 18 iulie:  Repartizarea candidaţilor
Admitere Liceu 2018, a doua etapă
18 iulie: Afişarea situaţiei locurilor rămase libere, a locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştinţelor de limba modernă ori maternă
3 septembrie: Înscrierea candidaţilor la liceele care organizează probe de aptitudini sau probe de verificare a cunoştinţelor de limba modernă sau maternă
4-5 septembrie: Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de limba modernă sau maternă
3-6 septembrie – Primirea cererilor de înscriere a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anteriara, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare
7 septembrie: Repartizarea absolvenţilor care nu au participat sau nu au fost repartizaţi în etapă anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută sau care şi-au încheiat situaţia şcolară ulterior etapei anterioare, utilizând aplicaţia informatică centralizată
7 septembrie: Transmiterea rezultatelor repartizării(Mediafax)

Postat în:: , ,

ziarul universul

Ziarul Universul

Săptămânal de informare, anchetă şi comentarii. Fondat: 1884 Luigi Cazzavillan, 2001 Ion Cilica-Deaconu Contact.

Lasa un comentariu